buty

Udał i Niepotraf

Udał i Niepotraf mieszkali w jednej głowie. Jeden gadał w dzień, drugi wolał wieczory. Udał produkował obuwie, Niepotraf tworzył potwory. […]